Για Α.Ε - Ε.Π.Ε

 • Επικυρωμένη εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωποae-epe

 Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση

 • Δύο Πινακίδες Κυκλοφορίας

Στην περίπτωση που Δεν έχει πινακίδες λόγω απώλειας τους -> Θα πρέπει να ζητηθεί από την Υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνίας της Περιφέρειας (δηλαδή από την Διεύθυνση Συγκοινωνιών) μια "Βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών για ανταλλακτικές πινακίδες λόγω απόσυρσης" που θα μας δοθεί αντί των πινακίδων. Ο ιδιοκτήτης δεν λαμβάνει νέες πινακίδες ή νέο αριθμό κυκλοφορίας αλλά τη βεβαίωση. ΔΕΝ χρειάζεται να πληρώσει κανένα παράβολο.

Χρήσιμη πληροφορία: Για να λάβει αυτή την βεβαίωση από τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών θα πρέπει πρώτα να έχει πάρει βεβαίωση από Αστυνομικό Τμήμα που δηλώνει την απώλεια της μίας ή δύο πινακίδων.

 

 • Άδεια Κυκλοφορίας
  • Αν δεν έχει άδεια κυκλοφορίας λόγω απώλειαςae-epe2 της -> Θα πρέπει να ζητήσει από την Υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνίας της Περιφέρειας ένα "Υπηρεσιακό αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας" που θα μας δοθεί αντί της άδειας. ΔΕΝ πληρώνει παράβολο.
  • Προσωρινή ακινησία -> Θα πρέπει να ζητήσει από την ΔΟΥ το Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας και την Προσωρινή άδεια με την ένδειξη για παράδοση του οχήματος σε σημεία συλλογής ΟΤΚΖ καθώς και κάποια διαβεβαίωση/αντίγραφο του διαβιβαστικού της ΔΟΥ προς την Διεύθυνση Συγκοινωνιών.

 

 • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από τον νόμιμο εκπρόσωπο

 Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την υπεύθηνη δήλωση

 • ΦΕΚ εκπροσώπησης Δ.Σ.

 

 • Δελτίο αποστολής

 

 • Πρακτικό συμβουλίου προς διαγραφή απόσυρση του οχήματος

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την λίστα με τα δικαιολογητικά 

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Σ.Σ. ΑΓΧΙΑΛΟΥ-ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ,

ΠΛΗΣΙΟΝ ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ, Τ.Θ.201

Τηλέφωνο: 2310 722545

FAX: 2310722855

Web: www.eco-trans.gr