Η Παρουσίαση της Εταιρείας

Η ECO TRANS Ε.Π.Ε. βασιζόμενη στα σύγχρονα Ευρωπαϊκά πρότυπα προτείνει λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες και εταιριών και ιδιωτών στον τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, χρησιμοποιώντας σύγχρονο εξοπλισμό και ειδικευμένο προσωπικό. Επίσης αναλαμβάνουμε την αποκομιδή, μεταφορά αλλά και αγορά ανακυκλώσιμων υλικών σας, στις καλύτερες πάντα τιμές. Εφαρμόζει όλες τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και διαθέτει όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.

Η ECO TRANS Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε στις 30/04/2012 με διαχειρίστρια την κυρία Κωνσταντούλα Μπισικλή.

Η ECO TRANS Ε.Π.Ε. προσέλαβε τον κύριο Γεώργιο Τριανταφυλλίδη ως ειδικό πληρεξούσιο ο οποίος ασχολείται από το 1999 στον τομέα αυτό και ο οποίος έχει όλη την τεχνογνωσία και την εμπειρία. Με την εξειδίκευση και την εμπειρία του προσωπικού που διαθέτει η εταιρεία, επιθυμεί να αποτελέσει τον σύμβουλο σας, παρέχοντας σας άρτιες και επαγγελματικές λύσεις καθιστώντας την δημιουργική, πρωτοπόρα, ευέλικτη και προσαρμόσιμη στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

 

Το μόνιμο προσωπικό αποτελείται από 49 άτομα. Εκ των οποίων τα τμήματα στελεχώνονται ως εξής:

 • 9 Διοίκηση
 • 19 Οδηγοί
 • 6 Χειριστές
 • 15 Εργατικό Προσωπικό

 

Στον παραγωγικό εξοπλισμό της ECO TRANS Ε.Π.Ε. συμπεριλαμβάνονται πάνω από:

 • 700 Ανοιχτοί Κάδοι 8 m3,10 m3, 17 m3 και 35 m3
 • 240 Ειδικοί Κάδοι για συλλογή Α.Η.Η.Ε. (Ηλεκτρικών–Ηλεκτρονικών Συσκευών)38 m3 κλειστού τύπου
 • 52 Πρέσες 10 m3 και 22 m3
 • 3 Φορτηγά διαξονικά τύπου skip-oader μονά και συρόμενα
 • 9 Φορτηγά τύπου hook – lift συρόμενα απλά και με αρπάγη
 • 3 Επαγγελματικά οχήματα ΙΧ για πωλήσεις
 • 4 Φορτηγάκια με υδραυλική πόρτα για περισυλλογή ανακυκλώσιμων υλικών
 • 2 Απορριμματοφόρο όχημα
 • 1 Πλήρως εξοπλισμένο κινητό συνεργείο τεχνικής υποστήριξης
 • 3 Αρπάγες για φόρτωση και μεταφόρτωση υλικών
 • 2 Φορτωτές
 • 4 Κλάρκ με λαβίδα αρπάγη
 • 2 Πλήρως εξοπλισμένες γραμμές δεματοποίησης χαρτιού και ανακυκλώσιμων
 • 1 Σταθερός συμπιεστής απορριμμάτων (σταθμός μεταφόρτωσης)
 • 1 Κινητός σπαστήρας
 • 1 Σταθερός σπαστήρας

 

Οι κτιριακές και παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρίας μας εκτείνονται σε μια έκταση 55.000 τ.μ. και περιλαμβάνουν:

 • Γραφεία Διοίκησης
 • Γραφείο Διαχείρισης Στόλου
 • Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
 • Μονάδα Τεμαχισμού με σπαστήρα Schredder για καταστοφή και μείωση του όγκου
 • Μονάδα Δεματοποίησης Ανακυκλώσιμων Υλικών
 • Αποθήκες Ανακυκλώσιμων Υλικών
 • Μονάδα Α.Ε.Κ.Κ. (από Κατεδαφίσεις & Ανακαινίσεις)
 • Μονάδα κατασκευής και επισκευής του παραπάνω εξοπλισμού (για τις ανάγκες της επιχείρησης)

 

parousiasi5Η χωροθέτηση τόσο των κτιριακών εγκαταστάσεων όσο και των παραγωγικών μονάδων της ECO TRANS Ε.Π.Ε. έγινε έπειτα από προσεκτική μελέτη ειδικών επιστημόνων λαμβάνοντας σοβαρά τα θέματα της λειτουργικότητας.

Ιδιαίτερη έφεση δόθηκε στην ασφάλειας και υγιεινή των εργαζομένων και των περιβαλλοντικών θεμάτων που προκύπτουν από την άσκηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, με βάση την περιβαλλοντική νομοθεσία. Έτσι, οι παραγωγικές μονάδες χωροθετήθηκαν και κατασκευάστηκαν.

Η εταιρεία προχωρά συνεχώς στην έρευνα και σε νέες επενδύσεις που βοηθούν την ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και σαν πρωταρχικό στόχο έχουν τα οικονομικά οφέλη του πελάτη.

 

 

 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • parousiasi4Συλλογή Μεταφορά και Διαχείριση Αδρανών Υλικών & Απορριμμάτων.
 • Μίσθωση Κάδων & Press Container σε διάφορα μεγέθη και κινητό σπαστήρα.
 • Διαχείριση, Επεξεργασία και Ανάκτηση Απορριμμάτων.
 • Αναλαμβάνουμε την Αποξήλωση και την Απομάκρυνση των άχρηστων υλικών ή απορριμμάτων από τις εγκαταστάσεις σας, με μηχανήματα και προσωπικό της εταιρείας μας.
 • Καταστροφή Εμπορευμάτων, Λογιστικού Αρχείου, Απόρρητων έγγραφων και κατασχεμένων εμπορεύματων με σπαστήρα Schredder. Έκδοση Βεβαίωσης Πρωτοκόλλου Καταστροφής με την παρουσία του αρμόδιου εκπροσώπου της εταιρείας ή του αντίστοιχου σώματος της δημόσιας υπηρεσίας.
 • Διάθεση Εξοπλισμού και Διαλογή με δικά σας μέσα και προσωπικό στην έδρα σας και όφελος για την εταιρεία σας.
 • Εμπορία Υλικών Ανακύκλωσης (σίδερα, μέταλλα, πλαστικά, χαρτί, μπαταρίες μολύβδου – οξέως, ηλεκτρονικού & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού).
 • Απόσυρση / Οριστική Διαγραφή Αυτοκινήτων, Φορτηγών & Μηχανημάτων Έργων αναλαμβάνοντας τις σχετικές διαδικασίες, σε συνεργασία με την Ε,Δ.Ο.Ε.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

parousiasi1Η Εταιρεία μας ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες αλλά και με σεβασμό στο περιβάλλον έχει προσανατολίσει την στρατηγική του σχεδιασμού της διαχείρισης των απορριμμάτων στην ανακύκλωση , έτσι ώστε να περιοριστεί το ρεύμα των αποβλήτων που καταλήγει στο Χ.Υ.Τ.Α και επιβαρύνει την εταιρεία σας με 35,00 € ανά εισερχόμενο τόνο.

Ως εκ τούτου σας προτείνουμε:

Σε ότι αφορά το ανοικτό απορριμματοκιβώτιο που χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις σας, λόγω του ότι το περιεχόμενο του μπορεί να αποτελείται από μεικτή συσκευασία, όπως χαρτί, πλαστικά, σίδερα, μέταλλα, ξύλα, ξυλοπαλέτες, εκτός από οικιακού τύπου & οργανικά (άνω του 50 %) προτείνουμε την απόρριψη τους στην αδειοδοτημένη μονάδα της εταιρείας μας στην Σίνδο, με σκοπό την διαλογή και με αποτέλεσμα την ανακύκλωση των υλικών και την απόρριψη στο Χ.Υ.Τ.Α. μόνο του υπολείμματος με το ακόλουθο τίμημα.

 

Έξοδα διαχείρισης / διαλογής της μεικτής συσκευασίας προς 28,00 € ευρώ ανά εισερχόμενο τόνο. Η ανωτέρω τιμή δύναται να αναπροσαρμοστεί βάση του χαρακτηρισμού κατά την παραλαβή του κάδου.

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η ποιότητα εξασφαλίζεται τόσο στις παραγωγικές διαδικασίες όσο και στις υπηρεσίες μας προς τον πελάτη.

Η εταιρεία ECO TRANS Ε.Π.Ε. είναι πιστοποιημένη κατά το ISO 9001: 2008 για το σύνολο των υπηρεσιών και προϊόντων της, και ISO 14001: 2004 για τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Θέτοντας την ασφάλεια των εργαζομένων και την προστασία της δημόσιας υγείας ως απόλυτη προτεραιότητα, η εταιρεία ECO TRANS Ε.Π.Ε. έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ασφαλείας και Υγείας του προσωπικού OHSAS 18001: 2007

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Σ.Σ. ΑΓΧΙΑΛΟΥ-ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ,

ΠΛΗΣΙΟΝ ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ, Τ.Θ.201

Τηλέφωνο: 2310 722545

FAX: 2310722855

Web: www.eco-trans.gr