Χρήσιμες Πληροφορίες

aposirsi1

Για να μπορεί ένα όχημα να μετέχει στα οφέλη της απόσυρσης πρέπει:

  • Να αποσυρθεί στο χρονικό διάστημα από 21/02/2014 μέχρι και τις 20/12/2014 από εγκεκριμένο κέντρο εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)

Η ημερομηνία έκδοσης από εγκεκριμένη εταιρεία της μηχανογραφημένης Βεβαίωσης Παραλαβής του οχήματος μέσω του συστήματος της Ε.Δ.Ο.Ε θεωρείται και η επίσημη ημερομηνία απόσυρσης του οχήματος. Οπότε θα πρέπει αυτή να εκδοθεί μετά τις 21/02/2014 και συνεπώς όσα οχήματα έχουν διαγραφεί ήδη ΔΕΝ μπορούν να μετέχουν στην απόσυρση.

 

  • Η ημερομηνία 1ης άδειας του στην Ελλάδα να είναι ως τις 31/12/2000aposirsi2

Για τα αγορασμένα οχήματα από ΟΔΔΥ που κυκλοφόρησαν πριν τις 31/12/2000 στην Ελλάδα αλλά η άδεια τους εκδόθηκε μετά τις 1/1/1999 υπάρχει εξαίρεση και μπορούν οι ιδιοκτήτες αν δεν έχουν επίσημα πιστοποιητικά που να διευκρινίζουν την ημερομηνία 1ης κυκλοφορίας να προσέλθουν στην Διεύθυνση Συγκοινωνιών που θα τους χορηγήσει σχετική βεβαίωση.)

 

  • Να ΜΗΝ υφίστανται οφειλές με τα τέλη κυκλοφορίας του για προηγούμενα χρόνια

Προς τεκμηρίωση χρειάζεται απαραίτητα «Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας για απόσυρση» από την ΔΟΥ και όχι σήματα ή αποδείξεις πληρωμής τελών που δεν ισχύουν ως αποδεικτικά.

Τα τέλη του τρέχοντος έτους πρέπει να είναι πληρωμένα εκτός των περιπτώσεων ακινησίας.aposirsi3

Όσα είναι δηλωμένα σε ακινησία στη ΔΟΥ, άσχετα με το πόσα έτη είναι δηλωμένα σε ακινησία, μπορούν χωρίς να πληρώσουν τέλη προηγούμενων ετών ή τρέχοντος- να μετέχουν στην απόσυρση.

 

  • Το αποσυρόμενο όχημα, ως είθισται, να διαθέτει όλα τα μηχανικά του μέρη και τα στοιχεία του αμαξώματος και να μην είναι κατεστραμμένο από ατύχημα, πυρκαγιά, εμπρησμό ή βανδαλισμό.

 

Σημειώσεις:

  • Το μέτρο προβλέπει έκπτωση στα τέλη ταξινόμησης για αγορά καινούργιου οχήματος μέχρι 2.000 κ.εκ.
  • Το δικαίωμα της έκπτωσης τελών ταξινόμησης του αποσυρθέντος οχήματος μπορεί να εκχωρηθεί με μια Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/86 του ιδιοκτήτη θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, προς όποιον επιθυμεί να αγοράσει καινούργιο όχημα και να την αξιοποιήσει.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Σ.Σ. ΑΓΧΙΑΛΟΥ-ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ,

ΠΛΗΣΙΟΝ ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ, Τ.Θ.201

Τηλέφωνο: 2310 722545

FAX: 2310722855

Web: www.eco-trans.gr