Τι είναι Ανακύκλωση;

Η ανακύκλωση, ή ευρύτερα εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων, είναι η επανεπεξεργασία ήδη επεξεργασμένων υλικών, ιδιαίτερα αποβλήτων, σε νέα προϊόντα και αποτελεί μια βασική έννοια της σύγχρονης διαχείρισης των αποβλήτων.  Αυτά τα υλικά, έπειτα από συγκεκριμένες διεργασίες άλλοτε επαναχρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό (π.χ. γυάλινες φιάλες ξαναγίνονται φιάλες) και άλλοτε μετατρέπονται σε τελείως διαφορετικά και νέα προϊόντα.

Ορισμένα από τα απορρίμματα που έχουν υψηλή ανακυκλωτική αξία είναι το γυαλί, το χαρτί, μέταλλα όπως ο χαλκός, ο σίδηρος και το αλουμίνιο, το πλαστικό, τα ελαστικά, οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι μπαταρίες (ηλεκτρικές στήλες και συσσωρετές) και το ξύλο.

 

Ο Κύκλος της Ανακύκλωσης

Διαλογή στην πηγή / Συμμετοχή του Πολίτη: Οι δημότες διαχωρίζουν τα απορρίμματα τους και τα απορρίπτουν σε ειδικούς κάδους (π.χ. Μπλε Κάδοι, Κάδοι Μπαζών, Κάδοι Μπαταριών ΑΦΗΣ κ.λπ.)

Αποκομιδή και Ανακύκλωση Απορριμμάτων και Αποβλήτων σε ειδικούς κάδους-container: Ένας άλλος τρόπος είναι η αποκομιδή των απορριμμάτων απ’ ευθείας από το σημείο παραγωγής των απορριμμάτων αφού προηγηθεί η χορήγηση ειδικών κάδων, πρεσσών ή container από τους αρμόδιους δήμους ή Εταιρείες Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Διαλογή στα Κ.Δ.Α.Υ.: Σε αυτή τη φάση, το περιεχόμενο των κάδων με τα απόβλητα συσκευασίας μεταφέρονται στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.). Εκεί, πραγματοποιείται περεταίρω διαλογή των υλικών συσκευασίας καθώς και συμπίεση και δεματοποίηση. Διαβάστε ακριβώς την διαδικασία που ακολουθείται στο ΚΔΑΥ μας εδώ.

Προώθηση αποβλήτων σε Βιομηχανίες ή απόρριψη στο ΧΥΤΑ: Μετά την διαλογή τα απορρίμματα που έχουν ανακυκλωτική αξία μεταφέρονται σε βιομηχανίες και εργοστάσια για περαιτέρω επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση στην παραγωγική διαδικασία. Τα απορρίμματα που παρουσιάζουν μηδενική ανακυκλωτική αξία ή δεν ανακυκλώθηκαν εξ’ αρχής απορρίπτονται σε ΧΥΤΑ.

 

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Σ.Σ. ΑΓΧΙΑΛΟΥ-ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ,

ΠΛΗΣΙΟΝ ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ, Τ.Θ.201

Τηλέφωνο: 2310 722545

FAX: 2310722855

Web: www.eco-trans.gr